لی گيلکي کيليدتأخته

کیبرد گیلکی برای لینوکس

کیبرد گیلکی برای گنو/لینوکس

این نسخه از کیبرد مختص سیستم‌های گنو/لینوکسی است.
کاربران گنو/لینوکس همیشه از اقشار حرفه‌ای استفاده کننده از کامپیوترهای شخصی بوده‌اند. ما نیز در پروژه کیبرد گیلکی این قشر را فراموش نکردیم و نسخه گنو/لینوکس کیبرد گیلکی را برای انجام امور تخصصی در این سیستم عامل آماده نمودیم.
برای نصب کافیست تا ابتدا از اینجا فایل‌های لازم در دریافت کرده سپس فایل install.sh را با دسترسی ریشه اجرا نمایید. مثال:
su -
sh ./install.sh
نکته: ما فعلا این نسخه را فقط بر روی توزیع Fedora نصب کرده‌ایم و تضمین نمی‌کنیم که شما بتوانید آن را بر روی سایر توزیع‌ها نصب نماييد. شما همواره می‌توانید کد منبع آخرین نسخه این کیبرد را از GitHub جنگل دریافت نمایید.